jo.raczki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych Gminy Raczki www.raczki.pl
Lista Jednostek strona główna 

Lista Jednostek
 
Jednostki Organizacyjne Podległe Gminie Raczki
NAZWA GMINY Raczki
LOKALIZACJA woj. podlaskie, pow. suwalski
RODZAJ Jednostki Organizacyjne Gminy
Podstawa Prawna

Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112,    poz. 1198 ) – oraz jej delegacja techniczna w formie Rozporządzenia Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia  18 stycznia  2007 r. w   sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r. Nr 10, poz. 68)

1. Gimnazjum w Raczkach
2. Szkoła Podstawowa w Raczkach
3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach
5. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach
7. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

 

 

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2018-06-12 08:28:37.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2018-06-12 08:28:37
Opublikowane przez: Administrator efekt.pl

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.raczki.pl