Kalendarz imprez

 
Plan pracy GOK w Raczkach na rok 2011:

Cele:
1.Upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym.
2.Edukacja społeczno – kulturalna społeczności lokalnej, podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa.
3.Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Praca z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną artystycznie.
4.Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.
5.Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
6.Zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego.
7.Aktywizacja środowisk wiejskich do uczestnictwa w kulturze.
8.Promocja Gminy w środowisku lokalnym i ponad lokalnym.

W kalendarzu głównych imprez i uroczystości na 2011 rok zaplanowano następujące działania:

STYCZEŃ
- Muzyczny koncert noworoczny
- SZOPKA NOWOROCZNA - widowisko w wykonaniu dzieci i młodzieży z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
- „ HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA” - Powiatowe Spotkanie Zespołów Ludowych Suwalszczyzny śpiewających kolędy i pastorałki – współorganizacja ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach , zespołem Gozdawa, ZS w Dowspudzie
- Karnawałowy wieczór taneczny dla dorosłych –współorganizacja z Kołem Gospodyń Wiejskich
- BAW SIĘ RAZEM Z NAMI – zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży .
- Wernisaż wystawy fotograficznej
LUTY
- Bal kostiumowy dla dzieci
- „WSPOMNIEŃ CZAR” – Gminny Dzień Seniora - współpraca z sołectwem w Raczkach, Kołem Gospodyń Wiejskich
- „MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ” - Koncert Walentynkowy i wieczorek taneczny dla dziecii i młodzieży
MARZEC
-„BABSKI WIECZÓR” – impreza z okazji Dnia Kobiet - współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich
KWIECIEŃ
- Warsztaty ozdób wielkanocnych
-„SPOTKANIE WIELKANOCNE” - VII Gminny Konkurs na Palmę , Pisankę oraz wypieki wielkanocne – wystawa pokonkursowa
-„WITAJ WIOSNO!” - VII Gminny Konkurs Recytatorski
- Wernisaż wystawy fotograficznej
MAJ
- „WITAJ MAJOWA JUTRZENKO” - gminna uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
-„MIJAJĄ LATA ZOSTAJĄ PIOSENKI I WSPOMNIENIA” – koncert zespołów i kapel ludowych - współorganizacja z zespołem Raczkowiacy
CZERWIEC
- Dzień Dziecka z Teatrem
-VII PALINOCKA w Raczkach
LIPIEC
- „BAW SIĘ RAZEM Z NAMI” – zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży
- XXXV Lecie istnienia GOK w Raczkach
SIERPIEŃ
-„ Lato nad Rospudą”
WRZESIEŃ
- POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW- organizator Starostwo Powiatowe w Suwałkach
- Muzyczne pożegnanie lata
PAŹDZIERNIK
- Gminny Dzień Edukacji Narodowej
- Wernisaż wystawy fotograficznej
LISTOPAD
-„TOBIE OJCZYZNO” - impresja patriotyczna z okazji Święta Niepodległości Polski
- Spotkanie autorskie z poetą
GRUDZIEŃ
- Warsztaty ozdób świątecznych
- Teatralne Mikołajki w GOK
- Wigilia integracyjna
- „ PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI”- koncert kolęd w wykonaniu dzieci młodzieży

 

Opublikowane przez: Marcin Halicki | Data wprowadzenia: 2011-04-26 12:21:57.
Data wprowadzenia: 2011-04-26 12:21:57
Opublikowane przez: Marcin Halicki