Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Raczki: www.raczki.pl
 > Informacje nieudostępnione
Informacje nieudostępnione
 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie na wniosek z zachowaniem przepisów zawartych w:

  • Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
  • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  • Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:37:17.
Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:37:17
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik Jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl