Informacje nieudostępnione

 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie na wniosek z zachowaniem przepisów zawartych w:

  • Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
  • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  • Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:37:17.
Data wprowadzenia: 2016-08-02 08:37:17
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski