Infomacje o majątku

 
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Gminy Raczki. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność Gminy Raczki.
 

Opublikowane przez: Wiesław Poradowski | Autor: W. Poradowski | Data wprowadzenia: 2011-04-14 12:55:30.
Data wprowadzenia: 2011-04-14 12:55:30
Autor: W. Poradowski
Opublikowane przez: Wiesław Poradowski