Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Raczki: www.raczki.pl
 > Infomacje o majątku
Infomacje o majątku
 
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Gminy Raczki. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność Gminy Raczki.
 

Opublikowane przez: Wiesław Poradowski | Autor: W. Poradowski | Data wprowadzenia: 2011-04-14 12:55:30.
Data wprowadzenia: 2011-04-14 12:55:30
Autor: W. Poradowski
Opublikowane przez: Wiesław Poradowski
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik Jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl