Działalność

GBP 2010 

 

Księgozbiór bibliotek z terenu naszej gminy liczy 31247 wol., w porównaniu do ubiegłego roku o 1003 wol. mniej. Powodem tego stanu są selekcje książek niepoczytnych i zniszczonych przeprowadzone w bibliotece gminnej i filii. Ogółem ubytkowano 1800 wol., z tego aż 1622 wol. w bibliotece gminnej. Selekcja była konieczna ze względu na brak miejsca na półkach oraz małe zainteresowanie czytelników tymi pozycjami. Trendy czytelnicze zmieniły się zarówno w literaturze pięknej dla dzieci, jak i dla dorosłych. Czytelnicy zainteresowani są głównie nowościami wydawniczymi.

 

Ogółem zakupiono 781 wol., a struktura ich zakupu przedstawia się następująco:

- literatury pięknej dla dzieci – 254 wol.,

- literatury pięknej dla dorosłych – 410 wol.,

- literatury niebeletrystycznej – 117 wol.

 

Na zakupy wydano 16748 zł ( w tym dotacja ministerialna 1750 zł), czyli o 48 zł więcej w porównaniu do ubiegłego roku, książek zakupiono 781 wol., o 67 wol. mniej. Mimo, że biblioteka zaopatruje się w książki głównie przez Internet, w Azymucie i Edypie, i otrzymuje korzystny opust to jednak i tak koszt zakupu jest znaczący.

 

Prenumerowanych było 18 tytułów czasopism. Ponadto biblioteka gminna otrzymuje na bieżąco 6 tytułów czasopism od swoich czytelników.

 

Niektórzy użytkownicy biblioteki wypożyczają wyłącznie czasopisma, których udostępniono 2545, o 158 więcej niż w poprzednim roku.

 

 

Zarejestrowano ogółem 719 czytelników. Najliczniejszą grupą są czytelnicy do lat 15 – 252 osoby i czytelnicy od lat 25 do 44 – 129 osób.

 

          Struktura czytelników wg wieku przedstawia się następująco:

 

Placówka

do lat 15

16-19 lat

20-24 lat

25-44 lat

45-60 lat

powyżej 60 lat

Ogółem

GBP

     180

    105

    93

    118

    71

     38

  605

Filia

      72

       9

     8

      11

     6

      8

  114

 

    252

    114

   101

    129

    77

    46

  719

 

 

Wg zatrudnienia największą grupę stanowią uczniowie – 400 osób i niezatrudnieni – 106 osób. Liczną grupę reprezentują studenci – 53 osoby.

 

          Strukturę czytelników wg zajęcia ilustruje poniższa tabela:

 

 

Placówka

 

uczniowie

 

studenci

pracownicy umysłowi

 

robotnicy

 

rolnicy

inni zatrudnieni

 

niezatrudnieni

GBP

   317

   53

   49

   41

   35

   4

   106

Filia

    83

    3

    3

    7

    8

   6

     4

 

   400

   56

   52

   48

   43

  10

   110

 

 

Wypożyczalnie ogółem odwiedziło 6676 czytelników, odwiedzin w czytelni odnotowano 1071 ,w tym odwiedzin internetowych 940 .

 

Czytelnicy wypożyczyli 14601 wol., literatury pięknej dla dorosłych 7534 ,literatury pięknej dla dzieci 5242 i literatury niebeletrystycznej 1825 .

 

Na miejscu udostępniono 342 książki i udzielono z nich 184 informacje. Informacji elektronicznych odnotowano 82.

 

Biblioteka gminna użytkuje 3 komputery z dostępem do internetu i drukarką, które zostały pozyskane z programu Ikonka.  W ostatnim czasie zakupiono czwarty zestaw komputerowy pozyskany z programu Orange dla Bibliotek.

 

Biblioteka przystąpiła do programu Akademia Orange dla Bibliotek. Dzięki funduszom, które uzyskała w kwocie 1913,78 zł udało się zakupić komputer i program Office. Zestaw komputerowy kosztował 3000 zł, różnicę w zakupie pokryto z własnych środków finansowych.

Biblioteka uczestniczyła w imprezach organizowanych przez GOK i Szkołę Podstawową w Raczkach:

- Witaj wiosno – konkurs recytatorski,

- Międzyszkolny konkurs recytatorski utworów Marii Konopnickiej w Szkole Podstawowej w

  Raczkach,

- Tobie Ojczyzno – konkurs wokalno – recytatorski.

Przeprowadzone zostały eliminacje do konkursu „Maria Konopnicka – O wiośnie i ptakach”.

Przyjęto dwie wycieczki uczniów  klas III  ze Szkoły Podstawowej w Raczkach.

Nagrodzono najaktywniejszych czytelników naszej biblioteki na apelu szkolnym w szkole podstawowej nagrodami książkowymi i dyplomami. Poprzez wystawki książek i gazetki podkreślono rocznice literackie.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Edyta Taraszkiewicz | Data wprowadzenia: 2011-05-05 16:34:10.
Data wprowadzenia: 2011-05-05 16:34:10
Opublikowane przez: Edyta Taraszkiewicz