Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Raczki: www.raczki.pl
 > Zakres działania ZGKiM
Zakres działania ZGKiM
 

Zakres Działania ZGKiM w Raczkach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach jest samorządowym zakładem budżetowym, działa na terenie gminy Raczki i wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Do zakresu działania Zakładu należy utrzymanie i eksploatacja:

  • oczyszczalni ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią ścieków i kolektorem sanitarnym w Raczkach,
  • hydroforni i wodociągów gminnych,
  • kolektora odwadniającego w Raczkach,
  • ulic, placów i chodników w Raczkach,
  • parku i terenów zielonych w Raczkach

W ramach wykonywania swoich zadań, Zakład świadczy usługi dla mieszkańców Gminy w zakresie:

  • dostarczania wody,
  • odprowadzania ścieków,

oraz może wykonywać inne usługi ( transportowe, remontowo-budowlane) na rzecz Gminy.

Mieszkańcy Gminy korzystają ponadto z usług Zakładu w zakresie:

  • otrzymywania warunków technicznych do projektowania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
  • uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza,
  • nadzoru technicznego nad budową przyłącza.
 

Opublikowane przez: Marcin Świeżyński | Autor: Marcin Świeżyński | Data wprowadzenia: 2011-04-12 09:44:38 | Data modyfikacji: 2013-07-19 14:47:03.
Data wprowadzenia: 2011-04-12 09:44:38
Data modyfikacji:
Autor: Marcin Świeżyński
Opublikowane przez: Marcin Świeżyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik Jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl