Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Raczki: www.raczki.pl
 > Wodociągi - zakres zadań ZGKiM
Wodociągi - zakres zadań ZGKiM
 

Wodociągi – zakres zadań ZGKiM w Raczkach

 

 Zgodnie ze statutem ZGKiM w Raczkach do podstawowego zakresu działania zakładu należy między innymi zbiorowe  zaopatrzenie w wodę,  eksploatacja i utrzymanie sieci i urządzeń wodociągowych. W tym zakresie do zadań zakładu należy:

  • produkcja wody pitnej o odpowiedniej jakości,
  • utrzymanie  i eksploatacja ujęć wody (studni i hydroforni) na terenie gminy,
  • utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych, zasuw, hydrantów,
  • odczytywanie wodomierzy i  ich konserwacja, legalizacja, wymiana i montaż nowych,
  • minimalizowanie przerw w dostawie wody oraz sprawne i optymalne usuwanie awarii urządzeń wodociągowych,
  • inkasowanie należności za wodę od odbiorców indywidualnych, dostarczanie rachunków i umów,
  • sprawdzanie legalności podłączeń wodociągowych i stanu plomb na urządzeniach wodociągowych.

 

Zakład usuwa awarie powstałe przed wodomierzem głównym odbiorcy.

 

Opublikowane przez: Marcin Świeżyński | Autor: Marcin Świeżyński | Data wprowadzenia: 2012-02-20 11:08:38.
Data wprowadzenia: 2012-02-20 11:08:38
Autor: Marcin Świeżyński
Opublikowane przez: Marcin Świeżyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik Jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl