Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Raczki: www.raczki.pl
 > Dokumentacja kontrolna
Dokumentacja kontrolna
 
 Protokół kontroli przeprowadzonej w GOPS w Raczkach przez Państwową Inspekcję Pracy w Suwałkach w dniach 23,24.10.2012 roku.pdf

Opublikowane przez: Marta Litwiniuk | Data wprowadzenia: 2012-11-28 13:03:04.
 
 Nakaz Państwowej Inspekcji Pracy po przeprowadzonej kontroli w dniach 23,24.10.2012 roku.pdf

Opublikowane przez: Marta Litwiniuk | Data wprowadzenia: 2012-11-28 13:06:19.
 
 Wystąpienie pokontrolne przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli w dniach 23,24.10.2012 roku.pdf

Opublikowane przez: Marta Litwiniuk | Data wprowadzenia: 2012-11-28 13:07:52.
Kontrola kompleksowa Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Raczkach 2014r. 
 Protokół_z_kontroli_kompleksowej_Gminnego_Osrodka_Pomocy_Społecznej_w_Raczkach.pdf

Opublikowane przez: Marta Litwiniuk | Data wprowadzenia: 2014-11-25 14:20:32 | Data modyfikacji: 2015-01-21 11:34:10.
 
 Wystąpienia_pokontrolne_kontrola_kompleksowa_Gminnego_Ośrodka_Pomocy_Społecznej_w_Raczkach.pdf

Opublikowane przez: Marta Litwiniuk | Data wprowadzenia: 2015-01-21 12:10:48.
 
 Protokół_z_kontroli_kompleksowej_w_zakresie_przeciwdziałania_przemocy_Gminnego_Ośrodka_Pomocy_Społecznej_w_Raczkach.pdf

Opublikowane przez: Marta Litwiniuk | Data wprowadzenia: 2015-01-21 12:15:28.
 
 Wystąpienia_pokontrolne.pdf

Opublikowane przez: Marta Litwiniuk | Data wprowadzenia: 2015-01-21 12:16:03.
Data wprowadzenia: 2015-01-21 12:16:03
Opublikowane przez: Marta Litwiniuk
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik Jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl