Rejestr zbiorów danych osobowych

 

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych: Gimnazjum w Raczkach

Adres: ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

REGON: 790737154

 

Nazwa zbioru danych

Kontrola zarządcza

Administrator danych

Gimnazjum w Raczkach

 

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art. 23 ust.1 pkt 5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dokonywanie samooceny kontroli zarządczej, informowanie o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki i zobowiązanie się do jego przestrzegania.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Pracownicy szkoły.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Nazwiska, imiona i stanowisko.

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną, za pośrednictwem programu SIO, przez Internet

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak odbiorców.

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane do państw trzecich

Data wpisu ( DW )

 

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

Sporządził ABI Gimnazjum w Raczkach

 

 

 

Nazwa zbioru danych

Akta osobowe pracowników.

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1 pkt 5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

PESEL, NIP, imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, nazwa szkoły i rok kończenia, numer telefonu, dowód osobisty: seria i numer, wydany przez, imię i nazwisko ojca, matki, stan cywilny i rodzinny, warunki pracy, staż pracy, historia pracy, nagrody, kary, zawód wyuczony i wykonywany, uzyskane kwalifikacje, nieobecności w pracy.

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną, za pośrednictwem programu SIO, przez Internet

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak odbiorców.

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

Sporządził ABI Gimnazjum w Raczkach

 

 

  

Nazwa zbioru danych

Arkusz organizacji roku szkolnego.

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1 pkt 5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i nazwisko, staż pracy, wykształcenie, tytuł zawodowy

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Organ prowadzący szkołę.

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA ) i rodzaj wpisywanych zmian (wpis zbioru danych osobowych do rejestru, aktualizacja zbioru danych osobowych, wykreślenie zbioru danych osobowych z rejestru)

 

 

 

 

 

Sporządził ABI Gimnazjum w Raczkach

 

  

Nazwa zbioru danych

Listy obecności pracowników niepedagogicznych.

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko pracy

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

Sporządził ABI Gimnazjum w Raczkach

 

  

Nazwa zbioru danych

Dokumentacja awansów zawodowych nauczycieli.

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, adres zamieszkania, przebieg zatrudnienia, wykształcenie, , zapytanie o karalność, tytuł zawodowy

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

Sporządził ABI Gimnazjum w Raczkach

  

 

Nazwa zbioru danych

Księga kontroli.

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane kontrolowanych i kontrolujących

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię nazwisko, zakres kontroli

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

 

Sporządził ABI Gimnazjum w Raczkach

 

  

 

Nazwa zbioru danych

Dokumentacja dotycząca ZFŚS

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników i emerytów

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i nazwisko, PESEL, miejsce pracy, adres, tel., dane członków rodziny, dane o stanie zdrowia, miejsce pracy, oświadczenie o dochodach,

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

  

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach 

 

Nazwa zbioru danych

Ubezpieczenia nauczycieli

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

  

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach

 

 

  

Nazwa zbioru danych

Ksiega druków ścisłego zarachowania

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i nazwisko, nr dok. tożsamości

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach

 

 

  

 

Nazwa zbioru danych

Ewidencja pracowników mających ukończone szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i nazwisko

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

 

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach

 

 

  

 

Nazwa zbioru danych

Ewidencja pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i nazwisko

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach

 

  

 

Nazwa zbioru danych

Ewidencja pracowników zapoznanych z dokumentacją polityki bezpieczeństwa i ochrony danych

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i nazwisko

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

 

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach

  

 

Nazwa zbioru danych

Dziennik korespondencyjny.

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane nadawców i adresatów korespondencji

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię, nazwisko, adres, przedmiot skargi, wniosku, temat pisma, nr telefonu, adres poczty elektronicznej

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach

 

  

 

Nazwa zbioru danych

Księga zastępstw nauczycieli

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i nazwisko, klasa, data i godz. zastępstwa

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

 

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach

 

 

  

Nazwa zbioru danych

Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników, lekarzy wystaw. dok., zakładów zdrowotnych

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

PESEL, Imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacja o stanie zdrowia

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach

 

  

Nazwa zbioru danych

Rejestr delegacji służbowych

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i nazwisko, stanowisko sł., cel wyjazdu, data wyjazdu

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach

 

  

Nazwa zbioru danych

Ewidencja legitymacji pracowniczych

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i nazwisko, PESEL, nr legitymacji, miejsce zamieszkania

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

 

 

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach

  

 

Nazwa zbioru danych

Okresowe badania lekarskie pracowników

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników oraz inst. wystaw. dokum.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

PESEL, Imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacja o stanie zdrowia

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

  

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach

   

 

Nazwa zbioru danych

Zaświadczenia pracownicze

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników oraz inst. wystaw. dokum.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, dane o zatrudnieniu

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

  

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach

 

 

 

Nazwa zbioru danych

Wykaz godzin ponadwymiarowych nauczycieli

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane pracowników

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię i nazwisko, liczba godzin, kwota

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

Data aktualizacji ( DA )

 

 

  

Sporządził ABI w Gimnazjum w Raczkach

 

  

Nazwa zbioru danych

System Informacji Oświatowej. Zbiór zawiera informacje o nauczycielach i uczniach szkoły

Administrator danych

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych ( nazwa, adres )

Gimnazjum w Raczkach,

ul. Sportowa 1, 16 – 420 Raczki

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Art.23ust.1pkt5

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Dane cyfrowe o uczniach i pracownikach

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, data urodzenia, płeć, wykształcenie, staż pracy, wynagrodzenie, stopień awansu

Sposób zbierania danych do zbioru

Bezpośrednio od osób których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbioru

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną. Za pośrednictwem programu SIO, przez Internet

Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak danych odbiorców

Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.

Dane nie są przekazywane.

Data wpisu ( DW )

08.12.15

<strong

 

Opublikowane przez: Andrzej Wojnowski | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:21:31 | Data modyfikacji: 2016-01-12 12:29:21.
Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:21:31
Data modyfikacji: 2016-01-12 12:29:21
Opublikowane przez: Andrzej Wojnowski