Szkolny zestaw podręczników

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W GIMNAZJUM W RACZKACH KLASA I

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Lp.

Zajęcia

edukacyjne

Autor i tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia do użytku

1.

Język polski

Ewa Nowak, Joanna Gaweł, Myśli i słowa

Zofia Czarniecka-Rodzik, Gramatyka i stylistyka. Podręcznik. Klasa 1

WSiP

738/1/2015

2.

Plastyka

Natalia Mrozkowiak, Sztuka tworzenia.Podręcznik do plastyki dla gimnazjum

Nowa Era

725/2014

3.

Muzyka

J. Oleszkiewicz, Gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klasy I gimnazjum.

Nowa Era

20/2009/2015

4.

Matematyka

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka, Matematyka z plusem. – klasa I

GWO

168/1/2015/z1

5.

Fizyka i astronomia

Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając, Ciekawa fizyka. Podręcznik gimnazjalisty. Część 1

WSiP

78/1/2015/z1

6.

Chemia

Hanna Gulińska, Janina Smolińska, Ciekawa chemia. Część 1. Podręcznik gimnazjalisty.

WSiP

40/1/2015

7.

Biologia

M. Jefimof, Puls życia 2. Podręcznik dla gimnazjum.

A. Kasińska, E. Niemczewska – Borowczak, J. Pawłowski, Puls życia. Zeszyt ćwiczeń, część 2 – klasa I

Nowa Era

58/2/2009/2015

8.

Geografia

Roman Malarz, Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum, cz. 1

Nowa Era

7/1/2009/2015

10.

Historia

St. Roszak, Śladami przeszłości, Podręcznik do historii dla I klasy gimnazjum

Śladami przeszłości. Zeszyt ćwiczeń, klasa 1

Nowa Era

60/1/2011/z1

11.

Język angielski

Ben Wetz, James Styring, Nicholas Tims, Jenny Quintana, New English Plus 2

Oxford University Press

732/2/2015

12.

Język rosyjski

Barbara Chlebda, Irena Danecka, Всё пpoстᴏ! 1. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego.

PWN

706/1/2014/2015

13.

Wiedza o społeczeństwie

I.Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski, Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Część1.

Nowa Era

77/1/2009/2015

14.

Religia

Jezus uczy i zbawia. Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum

WAM

AZ-31-01/1-1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i podjęciu uchwały nr 2 /2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. dopuszczam do użytku szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Raczki, 2015.18.06

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM W RACZKACH

NA ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Lp.

Zajęcia edukacyjne

Autor, tytuł programu

Wydawnictwo

Oznaczenie realizowanych programów

1.

Język polski

Magdalena Bobińska , Podstawa programowa i Program nauczania języka polskiego Świat w słowach i obrazach II

WSiP

JP - GR – 1 z dn. 18.06.15 r.

2.

Historia

T. Kowalewska, T. Maćkowski, „Śladami przeszłości”. Program nauczania ogólnego historii w klasach I – III gimnazjum.

NOWA ERA

H – GR – 2 z dn. 18.06.15 r.

3.

Język angielski

Melanie Ellis, Marianna Niesobska, Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 1 – 3 gimnazjum. Poziom III.1 na podbudowie II etapu edukacyjnego.

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

JA – GR – 3 z dn. 18.06.15 r.

4.

Język rosyjski

Agata Buchowiecka – Fudała, Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. Kurs podstawowy.

PWN

JR – GR - 4 z dn. 18.06.15 r.

5.

Wiedza o społeczeństwie

T. Kowalewska, „Dziś i jutro”. Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I – III gimnazjum.

NOWA ERA

WOS – GR – 5 z dn. 18.06.15 r.

6.

Plastyka

I. Wyszkowska,Plastyka, Program dla klas 1 – 3 Gimnazjum.

OPERON

P – GR – 6 z dn. 18.06.14 r.

7.

Muzyka

Jan Oleszkiewicz,Gra muzyka !, Program nauczania gimnazjum

NOWA ERA

M – GR – 7 z dn. 18.06.15 r.

8.

Matematyka

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, Matematyka z plusem. Gimnazjum.

GWO

Mat – GR – 8 z dn. 18.06.15 r.

9.

Fizyka i astronomia

Jadwiga Poznańska, Maria Rozińska, Program nauczania – Ciekawa fizyka.

WSiP

FiA – GR – 9 z dn. 18.06.15 r.

10.

Chemia

H. Gulińska, J. Smolińska, Ciekawa chemia. Program nauczania w chemii w gimnazjum.

WSiP

CH – GR - 10 z dn. 18.06.15 r.

11.

Biologia

Anna Zdziennicka, Program nauczania biologii gimnazjum „Puls życia”

NOWA ERA

B – GR – 11 z dn. 18.06.15 r.

12.

Geografia

Roman Malarz, Dawid Szczypiński, Mariusz Szubert, Ewa Maria Tuz, „Planeta Nowa” Program nauczania geografii w kl. I – III gimnazjum.

NOWA ERA

G – GR – 12 z dn. 18.06.15 r.

13.

Informatyka

Grażyna Koba, Informatyka dla gimnazjum.

MiGra

I – GR – 13 z dn. 18.06.15 r.

14.

Wychowanie fizyczne

M. Śmiglewska, Program wychowania fizycznego, III etap edukacyjny w gimnazjum I – III.

BEA

WF – GR – 14 z dn. 18.06.15 r.

15.

Religia

Program nauczania religii dla gimnazjum. WIERZYĆ CHRYSTUSOWI. NUMER PROGRAMU: AZ-3-01/1 klasy I - III gimnazjum

Konferencja Episkopatu Polski; Komisja Wychowania Katolickiego

R – GR – 15 z dn. 18.06.15 r.

16.

Zajęcia techniczne

Urszula Białka, Zajęcia techniczne

OPERON

ZT – GR – 16 z dn. 18.06.15 r.

17.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma, Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum.

Nowe Era

EdB – GR – 17 z dn. 18.06.15 r.

18.

Zajęcia artystyczne

Beata Mikulik, Szkolna pracownia artystyczna.

WSiP

ZA – GR – 18 z dn. 18.06.15 r.

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i podjęciu uchwały nr 3 / 2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. dopuszczam do użytku szkolny zestaw programów nauczania na lata 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Raczki, 2015.18.06

 

Opublikowane przez: Andrzej Wojnowski | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:24:07 | Data modyfikacji: 2016-01-12 11:26:38.
Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:24:07
Data modyfikacji: 2016-01-12 11:26:38
Opublikowane przez: Andrzej Wojnowski