Zamówienia publiczne

Zakup oleju napędowego do autobusów
wykorzystywanych do dowożenia dzieci do szkół z
terenu gminy Raczki 

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zalącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu

Odpowiedzi na pytania dotyczace przetargu (2)

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-01-15 12:41:30 | Data modyfikacji: 2018-02-14 13:11:01.
Zakup i dostawa oleju opałowego do Szkół na
terenie Gminy Raczki 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Dodatek 1 - oświadczenie o braku wykluczenia

Dodatek 2 - oświadczenie o spełnianiu

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 11:36:08.

Zobacz:
 Zamówienia archiwalne . 
Data wprowadzenia: 2016-11-16 11:36:08
Autor: Mariusz Zalewski
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski