Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Raczki: www.raczki.pl
 > Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Zakup i dostawa oleju opałowego do Szkół na
terenie Gminy Raczki 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Dodatek 1 - oświadczenie o braku wykluczenia

Dodatek 2 - oświadczenie o spełnianiu

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 11:36:08.

Zobacz:
 Zamówienia archiwalne . 
Data wprowadzenia: 2016-11-16 11:36:08
Autor: Mariusz Zalewski
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik Jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl